Problem

ท่านมีปํญหาเรื่องหินปูนในน้ำหรือไม่

คุณอยากทำการบำบัดน้ำกระด้างที่ช่วยป้องกันการแข็งตัวของคราบหินปูน และทำให้รู้สึกว่าน้ำอ่อนลง และซักล้างได้ดีกว่าโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องกรองน้ำที่ต้องสิ้นเปลืองหลายๆ ด้าน สำหรับใช้ที่บ้าน สระว่ายน้ำ หรือสถานที่ทำการของคุณโดยไม่ต้องบำรุงรักษาไหม

คำตอบอยู่ที่ีนี่แล้วค่ะ MIRAMAG เท่านั้น สนใจ กรุณาติดต่อ 081 -100-3626

miramag in1 takan

การเกิดตะกรันแข็งเกาะตามบริเวณผิวท่อ จะทำให้ขนาดภายในของท่อลดลง ต้องสิ้นเปลิองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา , สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ,กำลังการผลิตลดลงและต้องซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆบ่อยครั้ง
การบำบัดน้ำโดยใช้สารเคมี จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ เริ่มที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนตระหนักดี ซึ่งทำให้ปัจจุบันนี้ในบางประเทศเริ่มมีการเลิกใช้สารเคมีแล้ว