Product

MIRAMAG คือ เครื่องขจัดตะกรันหินปูน สนิม ในท่อน้ำที่เอื้อต่อสภาวะแวดล้อม ที่ปราศจากการบำรุงรักษา และไม่เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของน้ำ แต่ตะกรันหินปูน และสิ่งปนเปื้อนจะค่อยๆหายไปโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรหลังจากที่ได้ติดตั้งเครื่องนี้แล้ว

box

3miramag

5miramag