ตะกรันคืออะไร

ตะกรันคืออะไร
ตะกรันคือ ธาตุที่มารวมตัวกันเป็นก้อนแข็งยึดเกาะตามผิวของอุปกรณ์ซึ่งมีความร้อน โดยปกติธาตุเหล่านี้จะละลายอยู่ในน้ำ เมื่อผ่านผิวของอุปกรณ์ที่มีความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนสถานะก่อตัวยึดกันแน่นตามผิวของอุปกรณ์เกิดเป็นตะกรันแข็งขึ้นมา ทั้งนี้ตะกรันสามารถจำแนกออกได้หลายชนิด อาทิ ตะกรันแคลเซียม ( หินปูน ) , ตะกรันสนิมเหล็ก , ตะกรันเกลือ ฯลฯ
การเกิดของตะกรันตามผิวของท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลา , เงิน และ ประสิทธิภาพในการผลิต ในการบำรุงรักษาและกำจัดตะกรันออกไป
โดยทั่วไปแล้ว จะใช้สารเคมีในการกำจัดตะกรันออกไป แต่การใช้สารเคมีนี้ก็จะไปเพิ่มมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อมมากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีวิธีใหม่ในการกำจัดตะกรันโดยไม่ใช้สารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราเรียกวิธีใหม่นี้ว่า การกำจัดตะกรันโดยวิธีทางกายภาพ

Speak Your Mind

*